Zedendelicten

Zedendelicten zijn lastig te definiëren, maar betreffen doorgaans seksuele handelingen die door de wetgever als ongeoorloofd zijn aangemerkt. Zedendelicten worden als zeer ernstige delicten gezien en gaan vaak gepaard met grote maatschappelijke onrust en media-aandacht. Indien u verdacht wordt van een zedendelict is het dus van groot belang dat u inhoudelijk advies krijgt over de juridische en maatschappelijke kwesties die er op u af zullen komen.

 De meest veelvoorkomende zedendelicten zijn:

  •          Schennis van de eerbaarheid (doorgaans in verband gebracht met ‘potloodventers’)
  •          Openlijk tentoonstellen of ongevraagd toezenden van pornografisch materiaal
  •          Kinderporno
  •          Grooming
  •          Verkrachting
  •          Aanranding
  •          Seks met een minderjarige (beneden 12 of 16 jaar)
  •          Seksueel misbruik/ Incest
  •          Ontucht met een wilsonbekwame

Sinds de opkomst van de #metoo beweging staan zedendelicten steeds vaker in de belangstelling. Vaak worden verdachten al breeduit in (social) media veroodeeld voordat de rechter een vonnis heeft kunnen uitspreken. Momenteel zijn er in de politiek discussies over een verruiming van het strafrecht, waarbij naast verkrachting ook het hebben van seks zonder toestemming strafbaar wordt. 

Wanneer zijn zedendelicten strafbaar?

Wat voor straf staat er op zedendelicten?