Softdrugs

In Nederland is het aanwezig hebben, vervaardigen, verkopen, en in- of uitvoeren van drugs strafbaar. Juridisch gezien is er sprake van softdrugs als de drug is opgenomen in Lijst II van de Opiumwet.

Wat zijn softdrugs?

Wanneer zijn softdrugs strafbaar?

Wat voor straf staat er op softdrugs?