01 mei 2019

De politierechterzitting

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Dit is onze werkwijze.

Cliënten die een dagvaarding hebben ontvangen om voor de politierechter te verschijnen, vragen ons vaak hoe wij precies te werk gaan. In deze blog leg ik onze werkwijze uit.

U heeft een dagvaarding ontvangen

Als u moet voorkomen voor de politierechter ontvangt u altijd een dagvaarding. Op deze dagvaarding staat de datum van de zitting, het tijdstip, en ook voor welke strafrechter de zaak zal dienen. De kantonrechter gaat over overtredingen, de politierechter over ‘eenvoudige zaken’ waarbij een gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar mag worden opgelegd.

Neem contact op met Jonkers & Van Gemert advocaten

Als u een dagvaarding heeft ontvangen, is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Ons kantoor is hiervoor ook buiten kantooruren bereikbaar. Telefonisch nemen wij de zaak met u door en vertellen wij u wat u kunt verwachten, ook wat betreft de kosten. Vervolgens maken wij meteen een afspraak op ons kantoor in Amsterdam. Woont u ver weg? Dan kunnen wij ook een videobespreking inplannen.

Wij vragen uw dossier op

Voordat wij uw zaak met u doorspreken proberen wij altijd zo snel mogelijk uw strafdossier op te vragen. Indien u zelf stukken heeft, kunt u deze altijd e-mailen naar info@jonkersvangemert.nl.

Aan de hand van het dossier kunnen wij een eerste indruk van uw zaak krijgen en u zo goed mogelijk adviseren over de te voeren strategie. Is het beter om u op uw zwijgrecht te beroepen of openheid van zaken te geven? Zijn er nog getuigen die in de zaak gehoord moeten worden?

Wij bespreken de zaak met u door

Nadat wij het dossier hebben doorgelezen zullen wij de zaak op kantoor -of als u ver weg woont- via een videobepreking doornemen.

Tijdens deze bespreking gaan wij met u een open gesprek aan over uw strafzaak en de te voeren strategie. Ook bespreken wij of u nog onderzoekswensen heeft, zoals het oproepen van bepaalde getuigen.

Als advocaat zijn wij een vertrouwenspersoon en hebben wij een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wij uw informatie nooit met derden delen, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Wij helpen u met onderzoekswensen

Na de bespreking bepalen wij of er in uw zaak nog onderzoekswensen zijn of dat uw zaak meteen op zitting kan worden behandeld. Let erop dat deze onderzoekswensen de grootste kans van slagen hebben wanneer deze tot uiterlijk 10 dagen voor de terechtzitting worden ingediend. Het is daarom van belang om tijdig de zaak met ons door te nemen.

Wanneer de rechtbank beslist dat er aanvullend onderzoek moet worden verricht zal ons kantoor zorgdragen voor bijvoorbeeld het horen van belangrijke getuigen en/of deskundigen. Nadat dit onderzoek is voltooid bespreken wij met u of er nog nieuwe vragen zijn op basis van de uitgevoerde onderzoekswensen. Indien dat niet het geval is, zal de zaak opnieuw op zitting worden gepland.

U gaat naar de rechtbank

Uiteindelijk vangt de dag van uw zitting bij de politierechter aan. Wij proberen altijd 30 minuten voor de zitting met u af te spreken, zodat er nog ruimte is bepaalde zaken door te spreken. Ook maken wij voor de zitting vaak een extra afspraak met u, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de vragen die de rechtbank u zal gaan stellen.

Eenmaal bij de rechtbank aangekomen kunt u zich bij de centrale balie aanmelden door uw naam en het tijdstip van de strafzaak door te geven. Vervolgens zal de medewerker u wijzen naar de desbetreffende bodebalie in de buurt van de zittingszaal.

Wanneer u bij de balie arriveert, is het belangrijk dat u zich daar opnieuw aanmeldt. Zo weet de bode dat u bent gearriveerd op de zitting. Bij de balie zult u ook een van onze advocaten ontmoeten.

De procedure bij de rechtbank

Wanneer de zitting begint zal de bode de deur van de zittingszaal opendoen en de zaak uitroepen. U gaat dan samen met uw advocaat naar binnen.

Vervolgens begint het zogenoemde ‘onderzoek ter terechtzitting’. De rechter verifieert uw naam en gegevens. Vervolgens zal de rechter uitleggen dat u tijdens de strafzitting aandachtig moet zijn en dat u niet verplicht bent om op vragen te antwoorden. Het wijzen op het zwijgrecht wordt ook wel de “cautie” genoemd.

Hierna zal de Officier van Justitie vertellen waarvan u verdacht wordt. Dit heet de voordracht.

Nadat de strafzaak is aangevangen zal de politierechter snel overgaan tot het inhoudelijke onderzoek. De rechter zal u vragen stellen over de inhoud van de zaak, maar ook over uw persoonlijke omstandigheden. De rechter zal bijvoorbeeld informeren naar uw inkomenssituatie om te kijken of u een geldboete (al dan niet in termijnen) kunt betalen.

Als de politierechter zijn of haar vragen heeft gesteld, mogen de Officier van Justitie en uw strafrechtadvocaat u ook nog vragen stellen. Wij spreken dit altijd met u door.

Nadat de politierechter zijn of haar vragen heeft gesteld, zal de Officier van Justitie het requisitoir houden. De Officier van Justitie zal tijdens dit requisitoir vertellen wat hij of zij van de zaak vindt, en of hetgeen u ten laste is gelegd bewezen kan worden. Vervolgens wordt ook een strafeis geformuleerd. Hierin vraagt de Officier van Justitie aan de rechtbank om een straf op te leggen.

Wij geven pleidooi

Vervolgens zullen wij uw kant van de zaak belichten in het pleidooi. Dit is een van de belangrijkste onderdelen van uw verdediging, omdat uw advocaat hierbij uitgebreid ingaat op de juridische aspecten van de strafzaak en of de feiten al dan niet bewezen kunnen worden. Ook zal uw advocaat reageren op de strafeis van de Officier van Justitie.

Hierna mogen de Officier van Justitie en uw advocaat nog een keer het woord voeren. De Officier van Justitie zal immers willen reageren op het pleidooi van de advocaat. Vervolgens kan uw advocaat weer zijn visie geven op de reactie van de Officier van Justitie.

Sluiting onderzoek en uitspraak

U heeft als verdachte altijd het recht om het laatste woord te voeren. De advocaten van Jonkers & Van Gemert advocaten spreken altijd goed met u door wat u het beste wel en niet kunt zeggen.

Nadat u het laatste woord heeft gevoerd, zal de rechter het onderzoek ter terechtzitting sluiten en zal hij of zij meestal meteen uitspraak doen. Als er onvoldoende bewijs in de zaak is, zal de rechter u vrijspreken. Is er wél voldoende bewijs, dan zal de rechtbank kijken of het feit strafbaar is, u strafbaar bent, en u vertellen welke straf er eventueel wordt opgelegd.

Nabespreking met uw advocaat

Bij Jonkers & Van Gemert advocaten houden wij na de zitting altijd nog eveb een nabespreking. Wij bespreken dan met u wat u van de zaak vond en (indien nodig) de mogelijkheden van hoger beroep.

Vragen? Neem contact op.

Wilt u meer informatie over alle ins en outs van een politierechterzitting of moet u wellicht zelf voor de politierechter verschijnen? Neem dan contact met ons op, en u heeft binnen 24 uur al een intakegesprek.

  • strafrecht

Klanten over
Jonkers & Van Gemert

Asav

Mr. van Gemert was very quick to response to my inquiry and from that moment on he dealt my case in the most professional way. He was always available for me and made an immense effort to find the suitable way for me to approach my case.