20 juni 2018

Wet computercriminaliteit III aangenomen

Op dinsdag 26 juni 2018 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel ‘computercriminaliteit III’ aangenomen. Daarmee is de invoer van deze wet een feit.

Jonkers & Van Gemert advocaten heeft de ontwikkeling van deze wet nauwlettend gevolgd, en beantwoordt hieronder enkele veelvoorkomende vragen.

Wat is de wet computercriminaliteit III?

De wet computercriminaliteit III (ook wel cybercrime-wet) is een omvangrijke wet die het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering wijzigt.

Met de nieuwe wet krijgt justitie een aantal nieuwe opsporingsmogelijkheden. Hieronder valt ook de niet onomstreden hackbevoegdheid voor de politie. Met die bevoegdheid mag de politie zelf gaan hacken.

Naast het creëren van bevoegdheden bevat de wet ook een aantal nieuwe strafbaarstellingen. Vanaf de inwerkingtreding zal (onder andere) het helen van digitale gegevens en online handelsfraude strafbaar zijn.

Wat mag de politie hacken?

De hackbevoegdheid zal worden vervat in het nieuwe artikel 126nba Sv. De bevoegdheid is vrij ruim geformuleerd. De politie mag alle apparaten hacken die worden gezien als ‘geautomatiseerd werk’. De definitie van geautomatiseerd werk staat in art. 80sexies van het wetboek van strafrecht en luidt:

“Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen’

Dat betekent dat niet alleen de computer van een verdachte mag worden gehackt, maar ook zijn/haar telefoon, smart-tv, smart-watch, slimme thermostaat en appraten zoals de Echo en Alexa van Amazon. De politie mag daarbij gegevens kopiëren. Dit zijn dus ook GPS-gegevens (uit bijvoorbeeld een ‘slimme’ auto of telefoon), gespreksgegevens zoals uit Whatsapp of Telegram en opnames van stemgeluid (via bijvoorbeeld Amazon Echo of een slimme afstandsbediening met microfoon). Maar ook bijvoorbeeld iemands hartslag die is opgeslagen in een smart-watch kan worden gezien als een gegeven dat door de politie mag worden gehackt. Ons kantoor vraagt zich af of in de toekomst cliënten zich zullen moeten verweren tegen de stelling dat ze ten tijde van het delict een verhoogde hartslag hadden..

Wanneer mag de politie hacken?

De hackbevoegdheid bestaat alleen bij een verdenking bij bepaalde misdrijven. In de media wordt vaak genoemd dat er alleen een hackbevoegdheid is bij ernstige misdrijven, maar ook bij bedreiging of eenvoudige mishandeling bestaat de hackbevoegdheid.

De politie mag hacken indien een persoon wordt verdacht van:

  • Een misdrijf waarop een maximumstraf van 4 jaar of meer is gesteld
  • een misdrijf die in art. 67 Sv is genoemd, waaronder ook valt
  • Bedreiging
  • Eenvoudige mishandeling

Wat is er nog meer in die wet geregeld?

Naast een hackbevoegdheid is in de wet computercriminaliteit III ook opgenomen:

  • Takedownbevel: de Officier van justitie kan een bevel geven aan de aanbieder van een telecommunicatiedienst om bepaalde (strafbare) content te verwijderen (art 125p Sv). Zo kan bijvoorbeeld de host van een website worden bevolen om een bepaalde webpagina of afbeelding te verwijderen.
  • Nieuwe strafbepalingen ..* Het zonder toestemming publiceren van niet-openbare gegevens is strafbaar gesteld (art. 138c Sr) ..* Het helen van gestolen gegevens is strafbaar gesteld (art. 139g Sr) ..* Online handelsfraude is strafbaar gesteld (art. 326d Sr) ..* Wanneer gaat de wet computercriminaliteit III in?

De wet zal naar verwachting op 1 januari 2019 in werking treden.

Conclusie

De nieuwe wet biedt veel mogelijkheden voor toekomstige opsporing. De wet zorgt ervoor dat justitie nu ook in de digitale wereld goed aan opsporing kan doen. Er kan echter ook kritiek op de wet worden geleverd. Zo vragen wij ons af of de bevoegdheid niet te ruim is, en hebben wij twijfels bij het waarborgen van de privacy van personen.

In de toekomst zullen de verschillende bevoegdheden in rechtszaken aan bod komen. Ons kantoor zal daarbij regelmatig de nieuwe bevoegdheden wegen tegen privacywetgeving en mensenrechten.

  • cybercrime

  • topstory

Klanten over
Jonkers & Van Gemert

Richard

Ik ben onlangs geadviseerd door Jonkers & Van Gemert advocaten over cryptocurrency. Ik ben blij eindelijk een advocaat te hebben gevonden die mij goed aanvoelt en hier heel veel over weet. Super tevreden dus!